รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน (กบก.สล.) ดาวน์โหลด
1746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.90 ลิตร (กบก.สล.) ดาวน์โหลด