รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องพระหมายเลข สมอ.6/627 ห้องกิจกรรม หมายเลข สมอ.6/625 และห้อง กกพ. หมายเลข สมอ.6/591/53 ดาวน์โหลด