รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1758 ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าออกแบบสนามทดสอบสำหรับส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ฯ ดาวน์โหลด