รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โต๊ะวางชุดอาหารว่างข้างห้องประชุม 230 หมายเลข สมอ.2.3/1.9 (2ตัว) ดาวน์โหลด