รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 41x 75 x 89 ดาวน์โหลด
1776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น ดาวน์โหลด