รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะอาคารว่างหน้าห้องประชุมชั้น 4 หมายเลข สมอ.2.3/1.31 (จำนวน 3 ตัว) และซ่อมแซมตู้ไม้บานเลื่อน หมายเลข สมอ.4/76 ดาวน์โหลด