รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเอกสารสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ใบ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ (สก.) ดาวน์โหลด