รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดรับแขกหลุยส์ห้องทำงาน ลมอ. หมายเลข สมอ.1.4/3.48/38 สมอ.1.4/3.47/38 สมอ.1.4/3.46/38 สมอ.2.4/4.25/38 และ สมอ.2.4/4.26/38 ดาวน์โหลด