รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (กย.) ดาวน์โหลด
1811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ดาวน์โหลด