รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม จำนวน ๒ รายการ (ศส.) ดาวน์โหลด
1813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายจอมอนิเตอร์ (กก.) ดาวน์โหลด