รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแยกสีและทำเพลท (กส) ดาวน์โหลด
1836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (กส.) ดาวน์โหลด