รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางสาวกัญญารัตน์ ตาลแก้ว) ดาวน์โหลด