รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (นางจันทร์เพ็ญ เขียวชัยภูมิ) ดาวน์โหลด