รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กค.) ดาวน์โหลด
1876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อบอร์ดผู้บริหาร (กกพ.สล.) ดาวน์โหลด
1877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ HP (สก.) ดาวน์โหลด
1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไตรวิชั่นและตกแต่งสถานที่ (กส.) ดาวน์โหลด