รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน จำนวน 12 เดือน (นางสาวนิศาารัตน์ ลี้ลับ) (กค.) ดาวน์โหลด