รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผนังด้านทางเดินหน้าห้อง ลมอ. และ กวท และผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมระบบสายสัญญาณห้องประชุม 214 402 406 410 403 405 407 200 และห้อง 230 (2 โครงการ) ดาวน์โหลด