รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจ้าพนักงานบริการเอกสาร (นางชนิสรณ์ แจ่มกระจ่าง) (กค.) ดาวน์โหลด