รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม (กต.3) ดาวน์โหลด
1949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (กก) ดาวน์โหลด