รายการมาตรฐาน
ลำดับมาตรฐาน หมวดหมู่ ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศ ผู้เข้าชม
ลำดับมาตรฐาน หมวดหมู่ ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศ ผู้เข้าชม
1743 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เติมปรอท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 25 ม.ค. 67 - 24 มี.ค. 67) 02 February 2024 0
1742 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไมโครเวฟและเตาอบไมโครเวฟร่วมสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 02 February 2024 0
1739 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 16 ม.ค. 67 - 15 มี.ค. 67) 22 January 2024 0
1738 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 16 ม.ค. 67 - 15 มี.ค. 67) 22 January 2024 0
1737 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบยึดเหนี่ยวผู้โดยสารเด็ก (ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 8 ม.ค. 67 - 7 มี.ค. 67) 18 January 2024 0
1734 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบยึดเหนี่ยวผู้โดยสารเด็ก (ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 8 ม.ค. 67 - 7 มี.ค. 67) 15 January 2024 0
1731 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 December 2023 0
1730 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดชุบแข็งและอบคืนตัวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 28 November 2023 0
1729 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องด้านประสิทธิ์ภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1728 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันสูงสุดไม่เกิน ๕ ลิตร และกระทะทอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1727 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูและ ผม ขน หรือผิว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1726 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 November 2023 0
1725 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม ๕๕% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 November 2023 0
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565