Standard of list
ID Category Standard Name Date Create Visitor
ID Category Standard Name Date Create Visitor
1701 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 28 เม.ย. 65 05 May 2022 0
1700 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไมโครเวฟและเตาอบไมโครเวฟร่วมสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 25 เม.ย. 65 02 May 2022 0
1699 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 23 มี.ค. 65 05 April 2022 0
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10/05/2565