ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55 % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง เลขที่มาตรฐาน มอก. 2228-2559 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ก.ย. 62


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55 % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง เลขที่มาตรฐาน มอก. 2228-2559 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

 

- ประกาศรับฟังความคิดเห็น (มอก. 2228-2559)

- แบบสอบถามออนไลน์


วันที่ประกาศ : 30 September 2019