ประกาศ สมอ. กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย ชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม วันที่ประกาศ
181   มอก.เอส 182-2565  การบริการตรวจสภาพรถและสถานตรวจสภาพรถ  MOTOR VEHICLE INSPECTION SERVICES AND MOTOR VEHICLE INSPECTION STATION การบริการ 20 พ.ค. 65
182   มอก.เอส 183-2564  การบริการร้านอาหารเคลื่อนที่  MOBILE FOOD SERVICES การบริการ 13 ธ.ค. 64
183   มอก.เอส 184-2564  การบริการร้านเครื่องดื่มเคลื่อนที่  MOBILE BEVERAGE SERVICES การบริการ 13 ธ.ค. 64
184   มอก.เอส 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  HOMESTAY SERVICES การบริการ 13 ธ.ค. 64
185   มอก.เอส 186-2564  การบริการซ่อมแซมบ้าน  HOME REPAIR SERVICES การบริการ 13 ธ.ค. 64
186   มอก.เอส 187-2564  การบริการเช่าเครื่องล้างจาน  DISHWASHER RENTAL SERVICES การบริการ 12 ธ.ค. 64
187   มอก.เอส 188-2564  การบริการสนามกีฬาชนโค เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  BULLFIGHTING STADIUM SERVICES FOR CULTURAL TOURISM การบริการ 17 พ.ย. 64
188   มอก.เอส 189-2564  การบริการสนามกีฬาชนไก่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  COCKFIGHTING STADIUM SERVICES FOR CULTURAL TOURISM การบริการ 16 ธ.ค. 64
189   มอก.เอส 190-2565  การบริการให้เช่ารถจักรยานยนต์  MOTORCYCLE RENTAL SERVICES การบริการ 27 เม.ย. 65
190   มอก.เอส 191-2565  การบริการยานพาหนะจักรกลการเกษรตดัดแปลงเพื่อการท่องเที่ยว  MODIFED AGRICULTURAL VEHICLES SERVICES FOR TOURISM การบริการ 20 ม.ค. 65
191   มอก.เอส 192-2565  การบริการเชิงสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  WELLNESS SERVICES FOR TOURISM การบริการ 24 ม.ค. 65
192   มอก.เอส 193-2565  การบริการแพเพื่อการท่องเที่ยว  RAFT RENTAL SERVICES FOR TOURISM การบริการ 24 ม.ค. 65
193   มอก.เอส 194-2565  การบริการเช่ารถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว  BUS RENTAL DERVICES FOR TOURISM การบริการ 24 ม.ค. 65
194   มอก.เอส 195-2565  การบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อการท่องเที่ยว  VAN CAR RENTAL SERVICES FOR TOURISM การบริการ 24 ม.ค. 65
195   มอก.เอส 196-2565  การบริการเรือภัตตาคารเพื่อการท่องเที่ยว  RESTAURANT BOAT SERVICES FOR TOURISM การบริการ 24 ม.ค. 65
196   มอก.เอส 198-2565  การบริการกิจกรรมเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยว  ECO LODGE SERVICES FOR TOURISM การบริการ 24 ม.ค. 65
197   มอก.เอส 199-2565  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  CREATIVE INDUSTRY VILLAGE SERVICES FOR TOURISM การบริการ 11 ม.ค. 65
198   มอก.เอส 201-2565  การบริการดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยว  DIVING SERVICES FOR TOURISM การบริการ 24 ม.ค. 65
199   มอก.เอส 202-2565  การบริการเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์  MOTORCYCLE TYRES REPLACEMENT SERVICES การบริการ 9 ก.พ. 65
200   มอก.เอส 203-2565  การบริการเปลี่ยนยางรถยนต์  MOTOR VEHICLES TYRES REPLACEMENT SERVICES การบริการ 9 ก.พ. 65
ทั้งสิ้น 250 รายการ : หน้าที่ 10/13 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [Next >>]
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565