ประกาศ สมอ. กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย ชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม วันที่ประกาศ
201   มอก.เอส 204-2565  การบริการส่งของแช่แข็ง  FROZEN DELIVERY SERVICES การบริการ 28 ก.พ. 65
202   มอก.เอส 205-2565  การบริการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น  WATER HEATER INSTALLATOIN SERVICES การบริการ 28 ก.พ. 65
203   มอก.เอส 206-2565  การบริการทาสีอาคาร  BUILDING PAINTING SERVICES การบริการ 15 มี.ค. 65
204   มอก.เอส 207-2565  การบริการเช็ดกระจก  GLASS CLEANING SERVICES การบริการ 15 มี.ค. 65
205   มอก.เอส 208-2565  การบริการฝึกอบรม  TRAINING SERVICES การบริการ 15 มี.ค. 65
206   มอก.เอส 209-2565  การบริการกิจกรรมเชิงเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว  AGRO SERVICES FOR TOURISM การบริการ 12 เม.ย. 65
207   มอก.เอส 210-2565  การบริการออกแบบโลโก้และกราฟิกดีไซน์  LOGO DESIGN AND GRAPHIC DESIGN SERVICES การบริการ 27 เม.ย. 65
208   มอก.เอส 211-2565  การบริการถ่ายและตัดต่อวีดีโอ  VIDEO SHOOTING AND EDITING SERVICES การบริการ 27 เม.ย. 65
209   มอก.เอส 212-2565  การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกพื้นเมืองเพื่อจำหน่าย  MANAGEMENT OF NATIVE POULTRY FARM FOR SALE การบริการ 20 ก.ค. 65
210   มอก.เอส 213-2565  การบริการซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ สำหรับบ้านและสวน  HOUSEHOLD APPLIANCES AND EQUIPMENT FOR HOME AND GARDEN REPAIR SERVICES การบริการ 25 ก.ค. 65
211   มอก.เอส 214-2565  การบริการบริหารโรงแรม  HOTEL MANAGEMENT SERVICES การบริการ 25 ก.ค. 65
212   มอก.เอส 215-2565  การบริการบริหารคอนโดมิเนียม  CONDOMINIUM MANAGEMENT SERVICES การบริการ 25 ก.ค. 65
213   มอก.เอส 216-2565  การบริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักร  DESIGN, MANUFACTURE AND INSTALLATION OF MACHINES SERVICES การบริการ 19 ต.ค. 65
214   มอก.เอส 217-2565  การบริการซ่อมและเปลี่ยนถ่านนาฬิกา  WATCH BATTERY REPAIR AND REPLACEMENT SERVICES การบริการ 21 ธ.ค. 65
215   มอก.เอส 218-2565  การบริการโรงแรมและที่พักสำหรับสถานศึกษา  HOTEL AND ACCOMMODATION SERVICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS การบริการ 21 ธ.ค. 65
216   มอก.เอส 219-2565  การบริการติดตั้งประปา  PLUMBING INSTALLATION SERVICES การบริการ 21 ธ.ค. 65
217   มอก.เอส 220-2565  การบริการตลาดนัดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  COMMUNITY MARKET SERVICES FOR TOURISM การบริการ 21 ธ.ค. 65
218   มอก.เอส 221-2565  การบริการดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า  ELECTRIC VEHICLE MODIFICATION SERVICES การบริการ 22 พ.ย. 65
219   มอก.เอส 222-2565  การบริการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  ELECTRIC MOTORCYCLES MODIFICATION SERVICES การบริการ 22 พ.ย. 65
220   มอก.เอส 223-2566  การบริการส่งของแช่เย็น  CHILLED DELIVERY SERVICES การบริการ 12 ม.ค. 66
ทั้งสิ้น 250 รายการ : หน้าที่ 11/13 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [Next >>]
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565