ประกาศ สมอ. กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย ชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม วันที่ประกาศ
221   มอก.เอส 224-2566  การบริการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ  WATER PURIFIER INSTALLATION SERVICES การบริการ 12 ม.ค. 66
222   มอก.เอส 225-2566  การบริการดูแลสุขภาพ  HEALTH CARE SERVICES การบริการ 12 ม.ค. 66
223   มอก.เอส 226-2566  การบริการผ่านพิธีการศุลกากร สำหรับนำเข้าและส่งออก  CUSTOMS CLEARANCE SERVICES FOR IMPORT AND EXPORT การบริการ 12 ม.ค. 66
224   มอก.เอส 227-2566  การบริการสนับสนุนทางการศึกษา : โรงเรียนกวดวิชา  EDUCATION SUPPORT SERVICES : TUTORIAL SCHOOLS การบริการ 12 ม.ค. 66
225   มอก.เอส 228-2566  การบริการติดตั้งระบบคาราโอเกะ  KARAOKE SYSTEM INSTALLATION SERVICES การบริการ 12 ม.ค. 66
226   มอก.เอส 229-2566  การบริการแปลและล่าม  TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES การบริการ 12 ม.ค. 66
227   มอก.เอส 230-2566  การบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  REAL ESTATE BROKERAGE SERVICES การบริการ 12 ม.ค. 66
228   มอก.เอส 231-2566  การบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  LEGAL CONSULTING SERVICES การบริการ 12 ม.ค. 66
229   มอก.เอส 232-2566  การบริการติดตั้งกระจกรถยนต์  CAR GLASS INTALLAOTION SERVICES การบริการ 3 ม.ค. 66
230   มอก.เอส 233-2566  เครื่องประดับเงินตาไม้  WOOD GRAIN SILVER JEWELRY เครื่องประดับ 14 ก.พ. 66
231   มอก.เอส 234-2566  การบริการให้เช่าสัตว์พาหนะเพื่อท่องเที่ยว  ANIMALS RENTAL SERVICES FOR TOURISM การบริการ 24 ก.พ. 66
232   มอก.เอส 235-2566  การบริการร้านสะดวกซัก  LAUNDROMAT SERVICES การบริการ 16 มี.ค. 66
233   มอก.เอส 236-2566  การบริการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์  SCIENTIFIC EQUIPMENT INSTALLATION AND REPAIR SERVICES การบริการ 9 มี.ค. 66
234   มอก.เอส 237-2566  การบริการสอนภาษาต่างประเทศ  FOREIGN LANGUAGES TEACHING SERVICES การบริการ 9 มี.ค. 66
235   มอก.เอส 238-2566  การบริการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์  DESIGN AND PRODUCTION OF PACKAGING SERVICES การบริการ 27 มี.ค. 66
236   มอก.เอส 239-2566  การบริการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  DESIGN AND PRODUCTION OF PRINT MEDIA SERVICES การบริการ 27 มี.ค. 66
237   มอก.เอส 240-2566  การบริการสักคิ้ว  EYEBROWN TATTOO SERVICES การบริการ 31 มี.ค. 66
238   มอก.เอส 241-2566  การบริการร้านขนมหวาน  DESSERT SHOP SERVICES การบริการ 21 เม.ย. 66
239   มอก.เอส 242-2566  การบริการร้านเครื่องดื่ม  BEVERAGE SHOP SERVICES การบริการ 21 เม.ย. 66
240   มอก.เอส 243-2566  การจัดการฟาร์มปลากัดเพื่อการจำหน่าย  MANAGEMENT OF SIAMESE FIGHTING FISH (BETTA SPLENDENS) FARM FOR SALE การบริการ 1 พ.ค. 66
ทั้งสิ้น 250 รายการ : หน้าที่ 12/13 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [Next >>]
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565