ประกาศ สมอ. กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย ชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม วันที่ประกาศ
241   มอก.เอส 244-2566  การบริการต่อขนตา  EYELASH TATTOO SERVICES การบริการ 31 มี.ค. 66
242   มอก.เอส 245-2566  การบริการให้เช่าเครื่องจักร  MACHINES RENTAL SERVICES การบริการ 26 เม.ย. 66
243   มอก.เอส 246-2566  การบริการออกแบบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบฝัง  DESING AND INSTALLATION OF BUILT IN FURNITURE SERVICES การบริการ 26 เม.ย. 66
244   มอก.เอส 247-2566  การบริการติดตั้งและซ่อมระบบประปา  PLUMBING INSTALLATION AND REPAIR SERVICES การบริการ 27 เม.ย. 66
245   มอก.เอส 248-2566  การบริการจัดส่งน้ำ  DRINKING WATER DELIVERY SERVICES การบริการ 27 เม.ย. 66
246   มอก.เอส 249-2566  การบริการให้เช่ารถยก  FOLKLIFT RENTAL SERVICES การบริการ 27 เม.ย. 66
247   มอก.เอส 250-2566  ถ่านดูดกลิ่น  DEODORIZING CHARCOAL ของใช้ 2 พ.ค. 66
248   มอก.เอส 251-2566  การบริการสนามมวย  BOXING STADIUIM SERVICES การบริการ 5 ก.ค. 66
249   มอก.เอส 253-2566  แผ่นหอมติดหน้ากากอนามัย  AROMA MASK PATCH ของใช้ 15 มิ.ย. 66
250   มอก.เอส 254-2566  การบริการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว  ELECTRIC VEHICLES RENTAL SERVICES FOR TOURISM การบริการ 21 มิ.ย. 66
ทั้งสิ้น 250 รายการ : หน้าที่ 13/13 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565