ประกาศ สมอ. กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย ชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม วันที่ประกาศ
61   มอก.เอส 61-2562  กระเป๋าหนังเทียม  ARITIFICIAL LEATHER BAGS ของใช้ 30 ก.ค. 62
62   มอก.เอส 62-2562  เข็มขัดหนังเทียม  ARITIFICIAL LEATHER BELTS ของใช้ 30 ก.ค. 62
63   มอก.เอส 63-2562  รองเท้าหนังเทียม  ARITIFICIAL LEATHER SHOES ของใช้ 30 ก.ค. 62
64   มอก.เอส 64-2562  เครื่องเรือนหนังเทียม  ARTIFICIAL LEATHER FURNITURE ของใช้ 30 ก.ค. 62
65   มอก.เอส 65-2562  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม  HANDICRAFTS OF ARTIFICIAL LEATHER ของใช้ 30 ก.ค. 62
66   มอก.เอส 66-2562  กระเป๋าหนังผสม  MIXED LEATHER BAGS ของใช้ 30 ก.ค. 62
67   มอก.เอส 67-2562  เข็มขัดหนังผสม  MIXED LEATHER BELTS ของใช้ 30 ก.ค. 62
68   มอก.เอส 68-2562  รองเท้าหนังผสม  MIXED LEATHER SHOES ของใช้ 30 ก.ค. 62
69   มอก.เอส 69-2562  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังผสม  HANDICRAFTS OF MIXED LEATHER ของใช้ 30 ก.ค. 62
70   มอก.เอส 70-2562  ผ้ามัดย้อม  MAT YOM FABRICS สิ่งทอ 11 ก.ย. 62
71   มอก.เอส 71-2562  ถุงเท้านักเรียน  SCHOOL SOCKS สิ่งทอ 11 ก.ย. 62
72   มอก.เอส 72-2562  ถุงเท้าใช้งานทั่วไป  GENERAL PURPOSE SOCKS สิ่งทอ 11 ก.ย. 62
73   มอก.เอส 73-2562  ถุงเท้าใช้งานหนัก  HEAVY PURPOSE SOCKS สิ่งทอ 11 ก.ย. 62
74   มอก.เอส 74-2562  รองเท้าผ้าใบ  CANVAS SHOES สิ่งทอ 11 ก.ย. 62
75   มอก.เอส 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  CAR MAINTENANCE SERVICES การบริการ 17 ก.ย. 62
76   มอก.เอส 76-2562  การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ENGINE OIL CHANGE SERVICES การบริการ 17 ก.ย. 62
77   มอก.เอส 77-2562  การบริการสถานที่ออกกำลังกาย  FITNESS CENTER SERVICES การบริการ 30 ก.ย. 62
78   มอก.เอส 78-2566  การบริการตัดแต่งทรงผม  HAIRDRESSING SERVICES การบริการ 19 เม.ย. 66
79   มอก.เอส 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  COFFEE SHOP SERVICES การบริการ 31 ต.ค. 62
80   มอก.เอส 80-2562  การบริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  TAILORING SERVICES การบริการ 31 ต.ค. 62
ทั้งสิ้น 250 รายการ : หน้าที่ 4/13 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [Next >>]
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565