ประกาศ สมอ. กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย ชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม วันที่ประกาศ
81   มอก.เอส 81-2563  กระดาษเส้นใยพืช  PLANT FIBER PAPER ของใช้ 29 พ.ค. 63
82   มอก.เอส 82-2563  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ  PAPER CRAFTS ของใช้ 29 พ.ค. 63
83   มอก.เอส 83-2563  สเปรย์ดับเพลิง  EXTINGUISHER SPRAY ของใช้ 15 ธ.ค. 63
84   มอก.เอส 84-2563  บุหงารำไป  BUNGA RAMPAI ของใช้ 20 ก.ค. 63
85   มอก.เอส 85-2563  กระเป๋าผ้า  CLOTH BAGS ของใช้ 29 พ.ค. 63
86   มอก.เอส 86-2563  ที่นอนปิกนิก  PORTABLE MATTRESS ของใช้ 29 พ.ค. 63
87   มอก.เอส 87-2563  ผ้าม่าน  CURTAINS ของใช้ 20 ก.ค. 63
88   มอก.เอส 88-2563  ผ้าห่มนวม  DUVETS ของใช้ 20 ก.ค. 63
89   มอก.เอส 89-2563  เบาะนั่ง  SEAT CUSHIONS ของใช้ 20 ก.ค. 63
90   มอก.เอส 90-2563  หมอนอิง  CUSHIONS ของใช้ 20 ก.ค. 63
91   มอก.เอส 91-2563  ชาจีน  CHINESE TEA ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 ส.ค. 63
92   มอก.เอส 92-2563  ผักผลไม้ทอด  CRISPY FRIED FRUITS AND VEGETABLEs ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 29 พ.ค. 63
93   มอก.เอส 93-2563  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ  ROASTED CASHEWNUTS ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 ส.ค. 63
94   มอก.เอส 94-2563  ข้าวโพดคั่ว  POP CORN ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 29 พ.ค. 63
95   มอก.เอส 95-2563  กล้วยอบ  DRIED BANANA ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 ส.ค. 63
96   มอก.เอส 96-2563  ขนมปังกรอบ  BISCUITS AND CRACKERS ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 29 พ.ค. 63
97   มอก.เอส 97-2563  ที่นอนโฟมโพลียูรีเทน  POLYURETHANE FOAM MATTRESSES ของใช้ 11 พ.ย. 63
98   มอก.เอส 98-2563  ผลิตภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้หินขัด  TERRAZZO TABLES AND CHAIRS PRODUCTS ของใช้ 18 มิ.ย. 63
99   มอก.เอส 99-2563  ผลิตภัณฑ์หินอ่อน  MARBLE PRODUCTS ของใช้ 18 มิ.ย. 63
100   มอก.เอส 100-2563  ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก  CARVED STONES PRODUCTS ของใช้ 18 มิ.ย. 63
ทั้งสิ้น 250 รายการ : หน้าที่ 5/13 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [Next >>]
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565