ประกาศ สมอ. กำหนดมาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย ชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม วันที่ประกาศ
141   มอก.เอส 141-2564  ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า  FOOT CARE PRODUCTS เครื่องสำอาง 17 พ.ค. 64
142   มอก.เอส 142-2564  การบริการทำอาหารกล่อง  MEAL BOX SERVICES การบริการ 28 มิ.ย. 64
143   มอก.เอส 143-2564  การบริการออร์กาไนเซอร์  ORGANIZER SERVICES การบริการ 8 ก.ค. 64
144   มอก.เอส 144-2564  การบริการแต่งหน้า  MAKE UP SERVICES การบริการ 11 มิ.ย. 64
145   มอก.เอส 145-2564  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า  HANDICRAFTS OF REMNANT OF CLOTH สิ่งทอ 22 ก.ย. 64
146   มอก.เอส 146-2564  ผลิตภัณฑ์ดินเผา  POTTERYS ของใช้ 22 ก.ย. 64
147   มอก.เอส 147-2564  ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์  HANDICRAFT OF CERAMIC PRODUCTS ของใช้ 22 ก.ย. 64
148   มอก.เอส 148-2565  ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก  PRODUCTS MADE FROM BATIK FABRICS สิ่งทอ 13 ก.ค. 65
149   มอก.เอส 149-2565  ผ้าบาติก  BATIK FABRICS สิ่งทอ 13 ก.ค. 65
150   มอก.เอส 150-2565  ปลอกหมอนอิง  CUSHION COVERS สิ่งทอ 13 ก.ค. 65
151   มอก.เอส 151-2565  ผ้าคลุมผมสตรี  WOMEN'S HEAD SCARVES สิ่งทอ 13 ก.ค. 65
152   มอก.เอส 152-2564  งานบริการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด  CURVED STEEL AND SCREEN INSTALLATION SERVICES การบริการ 6 ก.ค. 64
153   มอก.เอส 153-2564  ผลิตภัณฑ์จากกก  SEDGE PRODUCTS ของใช้ 25 ก.พ. 64
154   มอก.เอส 154-2564  ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า  TON KHUM OR TON KHA PRODUCTS ของใช้ 25 ก.พ. 64
155   มอก.เอส 156-2564  ผลิตภัณฑ์จากเชือก  ROPE PRODUCTS ของใช้ 25 ก.พ. 64
156   มอก.เอส 157-2564  ผลิตภัณฑ์ประดับมุก  PEARL INLAID PRODUCTS ของใช้ 25 ก.พ. 64
157   มอก.เอส 158-2564  เครื่องประดับหินสี  COLOUR STONE ACCESSORIES ของใช้ 25 ก.พ. 64
158   มอก.เอส 159-2564  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  COCONUT SHELL PRODUCTS ของใช้ 25 ก.พ. 64
159   มอก.เอส 160-2564  การบริการจัดสวน  GARDENING SERVICES การบริการ 17 พ.ค. 64
160   มอก.เอส 161-2564  การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  COMPUTER MAINTENANCE SERVICES การบริการ 7 มิ.ย. 64
ทั้งสิ้น 250 รายการ : หน้าที่ 8/13 : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [Next >>]
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565