ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 05 November 2020 ถึง 05 November 2020


การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง การลงนามความตกลงยอมรับร่วมด้านมาตรฐานและการตรวจสอบและรับรอง

รุ่นที่ -

วันที่ 05 November 2020 ถึง 05 November 2020


 

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อรับแบบฟอร์มเสนอความคิดเห็น

 

 


วิทยากร

-
จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท