ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 21 February 2023 ถึง 21 February 2023


การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์

รุ่นที่ -

วันที่ 21 February 2023 ถึง 21 February 2023

ลิงค์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) กับ ศส แล้ว LINK เข้าร่วมประชุม https://zoom.us/j/93049098311?pwd=QnByell2dm92SkNsQUg5Qk9tbTFvZz09

Meeting ID : 930 4909 8311 Passcode : 423117


การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 739-2563, มอก. 740-2563, มอก. 760-2563, มอก. 2344-2563, มอก. 2532-2563


วิทยากร

นายศิตวิทย์ พู่วณิชย์สถานที่

ลิงค์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) กับ ศส แล้ว LINK เข้าร่วมประชุม https://zoom.us/j/93049098311?pwd=QnByell2dm92SkNsQUg5Qk9tbTFvZz09

Meeting ID : 930 4909 8311 Passcode : 423117


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565