ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 10 March 2023 ถึง 10 March 2023


การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร

รุ่นที่ -

วันที่ 10 March 2023 ถึง 10 March 2023

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

LINK เข้าร่วมประชุม

https://zoom.us/j/91357871890?pwd=OHgrQmZaNzlweFpscU80SnVLSVJoUT09#success

Meeting ID : 913 5787 1890 Passcode : 296426


การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร (มอก.2622-2556)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.


วิทยากร

-สถานที่

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

LINK เข้าร่วมประชุม

https://zoom.us/j/91357871890?pwd=OHgrQmZaNzlweFpscU80SnVLSVJoUT09#success

Meeting ID : 913 5787 1890 Passcode : 296426


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565