รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม [ จำนวนเปิดรับ : 1 ท่าน , สมัครแล้ว : 62 ท่าน , สถานะ : เปิด]

Back
สถานะ

พิธีลงนามประกาศรับรองตนเองในการนำ มอก.9999 ไปใช้ ของ 10 บริษัท ที่ผ่านการทวนสอบ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
1 สมชัย สมกาวิ บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ปประเทศไทย) จำกัด 11 September 2019
2 พินิจ สงวนวงศ์ บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ปประเทศไทย) จำกัด 11 September 2019
3 ธนะเมศฐ์ ธาดาเศรษฐพงศ์ บริษัท ซักนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด 11 September 2019
4 ธนกฤต ลีลารัศมีวงศ์ บริษัท ฟังค์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11 September 2019
5 ธนาวุฒิ ส่งแสง [ริษัท ฟังค์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 11 September 2019
6 ศุภเดช สุขสัมฤทธิ์เดช บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 11 September 2019
7 จิราภรณ์ หมื่นสุวรรณวดี บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 11 September 2019
8 กณิกนันต์ ชันไชยมงคล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11 September 2019
9 บงกต มหานุกูล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11 September 2019
10 ดวงกมล ชินานัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(สำนักงานใหญ่) 11 September 2019
11 ปวิตรา จำปาสัก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(สำนักงานใหญ่) 11 September 2019
12 พรทิพย์ พนาเจริญวงศ์ บริษัท เอ.พี.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด 11 September 2019
13 สมชาติ ไสยสุข บริษัท เอ.พี.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด 11 September 2019
14 ปรีชา คุ้มครอง บริษัท ไทยทราโฟแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 11 September 2019
15 วันทนีย์ ศิลาศาลาแดง บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด 11 September 2019
16 สมพร ประโรกิจจักร์ บริษัท ท่อน้ำสากล จำกัด 11 September 2019
17 สันติ ดาราดี บริษัท ต้า ลี ฟู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 10 September 2019
18 สุคนธา พระเอโส บริษัท ต้า ลี ฟู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 10 September 2019
19 อัจฉรี บุนนาค บริษัทเมด-คอน(ประเทศไทย)จำกัด 09 September 2019
20 อุษณี ลิ่มตระกูล บริษัทเมด-คอน(ประเทศไทย)จำกัด 09 September 2019
21 กิตติพันธ์ ฟุ้งเฟื่อง บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 09 September 2019
22 ศุภมุข ชัยกฤตศิริกุล บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด 09 September 2019
23 ณรงค์พล มณีวงษ์ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด 09 September 2019
24 ไพรัตน์ พิเชษฎร์บุษดีคุณ บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด 09 September 2019
25 ไอลดา ภักดีกุล บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) 09 September 2019
26 กิตติ บัญจำนงค์ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) 09 September 2019
27 อนุตตรา มากสุข บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 09 September 2019
28 ธีฬกาณฐ์ ธรรมราช บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด 06 September 2019
29 รจเรจ รินทรามี บริษัท ราชาชูรส จำกัด 05 September 2019
30 จำลอง พันธุ์เจริญศิลป์ บริษัท ไพโอเนียร์ โอเชี่ยน เฟรท จำกัด 05 September 2019
31 กรกมล อินทะชัย บริษัท สยามวิศวกรรม (1993) จำกัด 05 September 2019
32 ดวงกมล มะธิปะปัง บริษัท สยามวิศวกรรม (1993) จำกัด 05 September 2019
33 ลินดา พงศ์อัจฉรีย์ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 04 September 2019
34 พรพิมล ชาญเวชศาสตร์ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 04 September 2019
35 มนต์ชัย เลิศอัชฌานุกูลชัย บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 04 September 2019
36 รัตนา อังศุภาทร บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 04 September 2019
37 ณัฐวุฒิ มงคล บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด 04 September 2019
38 พรทิพย์ ธนศรีวนิชชัย บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด 04 September 2019
39 สุภารันต์ จันรอดภัย บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 04 September 2019
40 ธีรยุทธ ปภาวินสกุล บริษัท เดอะ คูล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด 04 September 2019
41 ปนัดดา ปลั่งกลาง บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 04 September 2019
42 จิรา เมืองมาก บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด 04 September 2019
43 ศรีสุดา สุยะะสา บริษัท บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัด 04 September 2019
44 นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ บจก เอ็นทีกรุ๊ป 03 September 2019
45 จินตนา ราษฎรดุษดี บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด 03 September 2019
46 เกศรา พรแพง บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด 03 September 2019
47 กัลยา กลึงกลม บริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด 03 September 2019
48 สุวรรณา วัฒนไกร บจก.เอสเนเจอร์ 02 September 2019
49 ปิยะวดี ทองนวล บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด 02 September 2019
50 นันท์ณภัทร ทองนวล บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด 02 September 2019
51 นเวช วัฒนลาภมงคล บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด 02 September 2019
52 กันยารัตน์ บุญอาจ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด 02 September 2019
53 อัมพร อ่อนโพรัตน์ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด 02 September 2019
54 ประยุทธ หว่างแทน บริษัท นนทบุรีเทรลเลอร์ทรัคแอนด์บัส จำกัด 02 September 2019
55 อาคม เผือกหอม บริษัท นนทบุรีเทรลเลอร์ทรัคแอนด์บัส จำกัด 02 September 2019
56 กิตติ เกษสุวรรณสิงห์ บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นซ์ จำกัด 02 September 2019
57 อ้อมใจ สุรินทร์ บริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จำกัด 02 September 2019
58 สิริพันธ์ สิริโสฬส บริษัท ทีเอสที เมทัลเวิร์ค จำกัด 02 September 2019
59 วิชัย. จิรนันทไพสิฐ SV City Co.,Ltd. 29 August 2019
60 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ Privacy Sector / ผู้สนใจ,นักลงทุน,นักวิชาการนวัตกรรม 23 August 2019
61 ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ Privacy Sector / นักลงทุผู้สนใจ,นักลงทุน,นักวิชาการนวัตกรรม 23 August 2019
62 ครองธรรม มุ่งความดี บจก. เจ.ที. กรุ๊ป 23 August 2019