รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม [ จำนวนเปิดรับ : 1 ท่าน , สมัครแล้ว : 109 ท่าน , สถานะ : เปิด]

Back
สถานะ

โครงการประชุม ชี้แจง ผู้ประกอบการ
การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก มาตรฐานเลขที่ 50-2561 ครั้งที่ 2

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
1 ภัทรพล บัตรสมบูรณ์ บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด 20 July 2020
2 ประภาศรี คมมนโชติ ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 20 July 2020
3 กิตินนท์ รุจิณรงค์ บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด 20 July 2020
4 สิทธา เทวาประดับ Posco Coated Steel (Thailand) 20 July 2020
5 จิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
6 YOO GUN WANG บริษัท ดองบู ไทย สตีล จำกัด 20 July 2020
7 กสิมาพร ล้อศิรินันท์ บริษัท ลิเบอร์ตี้ คอมโมดิตี้ส์ สยาม จำกัด 20 July 2020
8 มัสยา ทิพย์สังวาลย์ บริษัท ซันกิ พรี เอ็นจิเนียริ่ง บิวดิ้ง จำกัด 20 July 2020
9 อรดี นิลพัฒน์ boi 20 July 2020
10 ไพลิน สุธีพงศ์โสภณ บริษัท ดองบู ไทย สตีล จำกัด 20 July 2020
11 ณรงค์ศักดิ์ มีขำ บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด 20 July 2020
12 มุกธิดา ทำนองนาค บริษัท ซันเทคสตีลเวิคส์ จำกัด 20 July 2020
13 พัชรี ชูโชติ บริษัท ลิเบอร์ตี้ คอมโมดิตี้ส์ สยาม จำกัด 20 July 2020
14 อรรถพล เจริญศุภกุล บทจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม 20 July 2020
15 ทวีศักดิ์ ตันติตระกูล บริษัท เมทัลเทรด โซลูชั่น 20 July 2020
16 อนุสรณ์ ตัณบุศย์ บริษัท สยาม ไทโย สตีล จำกัด 20 July 2020
17 พัชริดา ทวีสิทธิ์พรสง่า Posco Coated Steel (Thailand) 20 July 2020
18 สิรภพ ศรีคช บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
19 คุณชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 20 July 2020
20 อนันต์ ฐานวิเศษ บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์ จำกัด 20 July 2020
21 กรกฎ ผดุงจิตต์ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
22 พัฒนะ พนมกุล บริษัท สยาม ไทโย สตีล จำกัด 20 July 2020
23 วินัย นัยเนตร บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
24 พรรณเพ็ญ มะโนมูล บริษัท ใช้ฮวดหลี สตีล อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 20 July 2020
25 คุณศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 20 July 2020
26 กาญจนา สัมฤทธิ์นันท์ บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์ จำกัด 20 July 2020
27 PORNTHIP WATTANATHON HANWA THAILAND CO., LTD. 20 July 2020
28 สุภักษร ขจรมาลี บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด 20 July 2020
29 ณัฐวุฒิ วงศ์อำมาตย์ บริษัท แฟลตสตีลพอยท์ จำกัด 20 July 2020
30 สรยุทธ ภูวนาถภักดี TMT STEEL PCL 20 July 2020
31 sumana seubsuttiwong HANWA THAILAND CO., LTD. 20 July 2020
32 กมลวรรณ อาภานันท์ บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด 20 July 2020
33 ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด 20 July 2020
34 ศราวุฒิ อนันตวัฒน์ บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด 20 July 2020
35 กนกวรรณ ทิวาเจริญ LG International Corp. 20 July 2020
36 มนัสชัย สมศักดิ์ บริษัท แฟลตสตีลพอยท์ จำกัด 20 July 2020
37 มณฑ์สิริ เตโชภาส บริษัท โคเบลโก้ เซาท์ อีสท์ เอเชีย จำกัด 20 July 2020
38 พลกฤษณ์ วงษ์ดนตรี บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด 20 July 2020
39 ศักดิ์ชัย จงศิริเลิศ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 20 July 2020
40 สมบูรณ์ ยาชะรัต บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) 20 July 2020
41 แก่นจันทน์ รัตนมาลากุล บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
42 สมเกียรติ ศักดิ์กิตติภูมิ บริษัท คอทโก้ - เอสวี อีสเทอร์นสตีลไพพ์ จำกัด 20 July 2020
43 กุลจิรา เพียรอภิธรรม คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด 20 July 2020
44 อัชชาพร ใบลี EMPOWERSTEEL 20 July 2020
45 ปกรณ์ ไทยจำนง บริษัท แฮดเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
46 สุเมธ ภูวรี OSAM Trading co.,ltd 20 July 2020
47 ธนาวัฒน์ ธนโชติวรนนท์ Samsung C&T (Samsung) Co., Ltd. 20 July 2020
48 แสงรุ้ง นิติภาวะชน บมจ.2เอส เมทัล 20 July 2020
49 พีรกิจ จันทร์เจ้าฉาย บริษัท ที เอส เค กรุ๊ป จำกัด 20 July 2020
50 ณัฐพร ศีลวัตวิญญ บมจ. ทีเอ็มที สตีล 20 July 2020
51 วรรณวิภา มานชู บมจ. ทีเอ็มที สตีล 20 July 2020
52 กตเวทิตา คล้ายสุวรรณ Samsung C&T (Thailand) Co., Ltd. 20 July 2020
53 วศุณีย์ อาษาจิตร บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 20 July 2020
54 ธนวัฒน์ กำภูศิริ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
55 พิศุทธ์ เตชชัยสกุล บริษัท ทีที โปรสตีล (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
56 สายฝน แสงดีแน่ คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด 20 July 2020
57 วราวุธ แก้วจังหาร บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด 20 July 2020
58 ชูสถิตย์ พงษ์พยอม บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด 20 July 2020
59 ธีรโชติ ทรงกำพล บริษัทเหล็กทรัพย์ 20 July 2020
60 จิรัฎฐ์ ปฐมพงษ์ไพโรจน์ บริษัท ทีที โปรสตีล (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
61 ธนภัทร จตุรภัทรานนท์ มารูเบนิ-อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด สาขากรุงเทพฯ 20 July 2020
62 ฐิตารีย์ หวังอนุตตร บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 20 July 2020
63 คุณาธิป คมปาน บริษัทเหล็กทรัพย์ 20 July 2020
64 ฐิตารีย์ หวังอนุตตร บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 20 July 2020
65 กฤตมุข คงซัง บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 20 July 2020
66 ประภาพร เลื่อมวิทยากุล บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
67 จรีพร ต.เจริญสุขดี บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
68 โสภณวิชญ์ อ่อนสำองค์ บริษัท ที เอส เค กรุ๊ป จำกัด 20 July 2020
69 พนิดา บริษัท ดองกุก สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
70 วรเชษฐ์ บริษัท สยามบ๊อกซ์ จำกัด 20 July 2020
71 ปนัดดา นวลทอง บริษัท ชั้งฮวดสตีล(1992) จำกัด 20 July 2020
72 สุชาวดี เซียสวัสดิ์ บริษัท ดองกุก สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
73 สุรชัย วิทยานุกรณ์ บริษัท สตีลอัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 20 July 2020
74 เสถียร จินตวิวัฒน์วงศ์ บริษัท สยามบ๊อกซ์ จำกัด 20 July 2020
75 ภานุวัฒน์ วิไลลักษณ์ บริษัท ที เอส เค สตีล จำกัด 20 July 2020
76 เสถียร จินตวิวัฒน์วงศ์ บริษัท สยามบ๊อกซ์ จำกัด 20 July 2020
77 พรพิมล ขุนบรรเทิง บริษัท คอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
78 ณัฐพนธ์ ทองบุญอยู่ บริษัท เอส.เจ.เอส.สตีล จำกัด 20 July 2020
79 พิชิต ลินไธสง บริษัท สตีลอัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 20 July 2020
80 Passawanun Manorasamee HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO.,LTD. 20 July 2020
81 ดัชนี แรงจริง บริษัทคอยเทค สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
82 โยษิตา เจริญกิจกังวาล บริษัท ซี.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด 20 July 2020
83 Brian Luo CSGT ( Singapore ) Pte. Ltd 20 July 2020
84 ดวงกมล พลับแดง บริษัท​​​ บาง​​ก​อก​​​อิส​​​เทิร์นคอยล์​​เซ็น​​​เตอร์​​​ จํากัด 20 July 2020
85 ณฐรัชต์ บุญรอด บริษัท เอส.เจ.เอส.สตีล จำกัด 20 July 2020
86 ทิพยเนตร เจี้ยงรักษา บริษัท ซี.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด 20 July 2020
87 วิโรจน์ รักธรรม บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
88 บุญยัง ทัศนิยม สยามไฮเทคสตีล เซ็นตอร์ 20 July 2020
89 จิริยา สิงหาบุตร บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
90 ธีระ สุวรรณไตรภพ บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
91 Wittaya Sanga-ngam HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO.,LTD. 20 July 2020
92 กนกวรรณ ตัญญาสิทธิ์ บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 20 July 2020
93 พัชรี ทศจรูญเกียรติ บริษัท นิปปอน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
94 อานุภาพ วศิทธภาภัทร CSGT ( Singapore ) Pte. Ltd 20 July 2020
95 สุนทร ทองหล่อ สยามไฮเทคสตีล เซ็นตอร์ 20 July 2020
96 Pimnipa Klindech HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO.,LTD. 20 July 2020
97 อุทัย จันทร์ดำ บริษัท อี้เฉิน(ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
98 สุมิตรา พันธุ์ทัด บริษัท ไอ สตีล ไทย จำกัด 20 July 2020
99 เอกชัย บรรลือลาภ บจก. รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก 20 July 2020
100 วราภรณ์ ชุติเดชปัญญา บริษัท อี้เฉิน(ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
101 ธมกร เตมียตระกูล บริษัท ที เอส เค สตีล จำกัด 20 July 2020
102 พจนา เล้กประสาร บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
103 ภูวดล ก้อนทอง บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
104 กุลธิดา พึ่งสะระ บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
105 พิชญา ศรีจินดา บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 20 July 2020
106 จิราภา ยวนหลี บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
107 ภูริตา สุวรรณศิล JFE Shoji (Thailand) Ltd. 20 July 2020
108 กรรณิการ์ บุญประเคน บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 20 July 2020
109 อาทิตยา อินต๊ะศรี บริษัท ไอ สตีล ไทย จำกัด 20 July 2020