รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม [ จำนวนเปิดรับ : 600 ท่าน , สมัครแล้ว : 29 ท่าน , สถานะ : เปิด]

Back
สถานะ

การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
1 พัชรินทร์ คำพรหม บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด 10 March 2023
2 ประสพโชค เกิดทิน บริษัท หมื่นล้าน คอร์เปอเรชั่น จำกัด 09 March 2023
3 Weerapol Pangsawat SGS (Thailand) Limited 09 March 2023
4 Chutikan Yeamwach SGS (Thailand) Limited 09 March 2023
5 Onnalin Sriwichaimool MAHACHOK P.S CO.,LTD. 09 March 2023
6 สมพล กิ่งขจี บริษัท ฟลีต โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด 09 March 2023
7 กฤตภาส ปรีดาลัมพะบุตร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 09 March 2023
8 ยุวดี ยอดสิน SINOTRANS THAI LOGISITIC 09 March 2023
9 นริณทิพย์ รอดสุพรรณ์ Schenker (Thai) Ltd. 09 March 2023
10 ฐิตารีย์ วัฒนามานนท์ บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด 09 March 2023
11 Supawan Bootchan SGS(Thailand)limited 09 March 2023
12 วิยะดา กิตยวัฒนจิต บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 09 March 2023
13 อนุสรา ขำเอี่ยม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 08 March 2023
14 กันยานุช สินสุวรรณกุล สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 08 March 2023
15 กิตติคุณ งามแม้น บุคคลธรรมดา 08 March 2023
16 ปุณยนุช สุมนนอก บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด 08 March 2023
17 นิพนธ์ ประทุมานนท์ เทฟโค๊ต 08 March 2023
18 วิชิต นามโยธา บริษัท เทฟโค๊ต จำกัด 08 March 2023
19 ชลธิชา นุตรักษ์ บริษัท เทฟโค๊ต จำกัด 08 March 2023
20 ธมนต์ภัทร จันท์ธนสีสร บริษัท คิว เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด 08 March 2023
21 ธนภัทร์ หนูนิมิตร Thai Stainless Steel Co., Ltd. 08 March 2023
22 ชาคร อัศววศิน Tefcoat Co., Ltd. 08 March 2023
23 ปีลดา เชิดชูเกียรติศักดิ์ บมจ.สยามแม็คโคร 08 March 2023
24 ชนิตา พรหมใจรักษ์ บมจ.สยามแม็คโคร 08 March 2023
25 สุภาภรณ์ แซ่กัง บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด 07 March 2023
26 พัชรี แซ่ตั้ง บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด 07 March 2023
27 พัทตร์วิมล ลิ้มพิสุทธิ์ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด 07 March 2023
28 สุรพงษ์ พิทักษ์ธรรมนาถ บริษัท คัซโตโม กิฟท์ จำกัด 07 March 2023
29 อภิสิทธิ์ ภู่ระหงษ์ OneStockHome Co.,Ltd. 07 March 2023
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565