>>>ดูข่าวทั้งหมด

“พิมพ์ภัทรา” สั่งเร่งบังคับ ถุงพลาสติกใส่อาหาร เป็นมาตรฐานบังคับ หวั่นโลหะหนักปนเปื้อน หลังบอร์ด สมอ. เห็นชอบมาตรฐานที่แก้ไขใหม่แล้ว

วันที่เผยแพร่ : 2024-05-28 14:12:33

อ่านต่อ..


สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านยานยนต์ของอาเซียน (AAC) ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (APWG) ครั้งที่ ๓๗ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

วันที่เผยแพร่ : 2024-05-23 10:47:54

อ่านต่อ..


สมอ. เดินหน้าภารกิจ “Quick win” รวบถุงมือยางทางการแพทย์ ไม่มี มอก. กว่า 2 หมื่นบาท

วันที่เผยแพร่ : 2024-05-23 09:12:25

อ่านต่อ..


การประชุมหารือระหว่างผู้แทน สมอ. กับ China Automotive Standardization Research Institute (CASRI) วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.

วันที่เผยแพร่ : 2024-05-20 14:42:01

อ่านต่อ..


สมอ. แจง ลาบูบู้ ที่เป็นตุ๊กตาเด็กเล่น ต้องได้มาตรฐานและปลอดภัย แนะประชาชนซื้อของเล่น ให้ดูเครื่องหมาย มอก. เพื่อความปลอดภัย

วันที่เผยแพร่ : 2024-05-20 13:47:19

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2024-05-28 14:12:33 “พิมพ์ภัทรา” สั่งเร่งบังคับ ถุงพลาสติกใส่อาหาร เป็นมาตรฐานบังคับ หวั่นโลหะหนักปนเปื้อน หลังบอร์ด สมอ. เห็นชอบมาตรฐานที่แก้ไขใหม่แล้ว
2024-05-23 10:47:54 สมอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านยานยนต์ของอาเซียน (AAC) ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (APWG) ครั้งที่ ๓๗ ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์
2024-05-23 09:12:25 สมอ. เดินหน้าภารกิจ “Quick win” รวบถุงมือยางทางการแพทย์ ไม่มี มอก. กว่า 2 หมื่นบาท
2024-05-20 14:42:01 การประชุมหารือระหว่างผู้แทน สมอ. กับ China Automotive Standardization Research Institute (CASRI) วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 230 อาคาร สมอ.
2024-05-20 13:47:19 สมอ. แจง ลาบูบู้ ที่เป็นตุ๊กตาเด็กเล่น ต้องได้มาตรฐานและปลอดภัย แนะประชาชนซื้อของเล่น ให้ดูเครื่องหมาย มอก. เพื่อความปลอดภัย
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2024-05-29 15:21:34 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมิน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024-05-08 15:23:32 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2024-05-07 13:41:46 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2024-04-25 15:04:54 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2024-04-04 16:10:49 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2024-05-28 08:52:45 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 21 พ.ค. 67 - 20 ก.ค. 67)
2024-05-23 13:37:32 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 17 พ.ค. 67 - 15 ก.ค. 67)
2024-04-30 11:44:45 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าของยานยนต์ พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 23 เม.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67)
2024-04-30 11:26:33 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของยานยนต์ พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 23 เม.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67)
2024-04-26 14:55:27 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิสำหรับการใช้งานแบบพกพา ระบบลิเทียม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ...
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
30 May 2024 31 May 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน (กต.1) จำนวน 5 อัตรา
30 May 2024 31 May 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารงานทั่วไป (กต.1) จำนวน 1 อัตรา
30 May 2024 29 June 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 May 2024 31 May 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริหารทั่วไป กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา
30 May 2024 31 May 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง สนับสนุนงานด้านการบริการทั่วไป กองกำหนดมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา
วันที่อบรมสัมมนา หัวข้อประกาศ จำนวนที่เปิดรับ (คน)
13 March 2023 - 13 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว 600
10 March 2023 - 10 March 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟูลออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร 600
21 February 2023 - 21 February 2023 การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีสังเคราะห์ 600
07 April 2021 - 07 April 2021 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 1
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565