ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สมอ.นายวิฤทธิ์  วิเศษสินธุ์
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6817 ต่อ 1921
อีเมล : viritv@tisi.mail.go.th
ที่อยู่ : เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
_______________________________________________________________

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565