ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สมอ._______________________________________________________________