ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. ประจำปี พ.ศ.2565
  พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  สารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  (วีดีโอ) ลมอ. ส่งสารแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ TISI Idol ประจำปี พ.ศ. 2565 
  (วีดีโอ) ประมวลภาพผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ TISI Idol ประจำปี พ.ศ. 2565 
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ อก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  หอเกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565