ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. ประจำปี พ.ศ.2564
  พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  เสียงบรรยาย พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  สารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  วีดิทัศน์ โอวาทนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
  พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ อก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  พิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สมอ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565