การรับรองระบบงาน > รายชื่อผู้ขอการรับรองระบบงานหน่วยทวนสอบก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการทวนสอบ International Civil Aviation Organization (ICAO) Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) สาขาการขนส่งทางอากาศ
 รายชื่อผู้ขอการรับรองระบบงานหน่วยทวนสอบก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการทวนสอบ International Civil Aviation Organization (ICAO) Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) สาขาการขนส่งทางอากาศ


1. บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
หมายเหตุ
  • การเปิดเผยข้อมูลการขอการรรับรองระบบงานได้รับการยินยอมจากหน่วยทวนสอบก๊าซเรือนกระจกแล้ว
  • รายชื่อหน่วยทวนสอบก๊าซเรือนกระจกที่เผยแพร่เป็นเพียงรายชื่อที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอการรับรองระบบงานจากสำนักงานเท่านั้น
    ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าหน่วยทวนสอบก๊าซเรือนกระจกจะได้รับการรับรองระบบงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการตรวจประเมิน