10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์มากที่สุด

ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 พบว่า มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือ มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ โดยมีจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้น 775 ราย และ มีจำนวนใบอนุญาตฯ รวมทั้งสิ้น 4,529 ฉบับ


จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565