รายงานวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อหนังสือ มอก./มตช. ผ่านระบบออนไลน์ของผู้ใช้บริการ
  ประจำเดือน

จัดทำโดย น.ส. สมลักษณ์ รติพิชยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(MS.(Comp. & Eng.Mgt.), ศ.บ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565