การเตรียมการเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานและการรับรองของเอเปค New Zealand
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565