1. ผู้สั่งซื้อติดต่อขอใบเสนอราคาทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2430 6831 ต่อ 2101 / E-mail : intrelat@tisi.go.th

2. สมอ. จัดทำใบเสนอราคาส่งทาง e-mail

3. ผู้สั่งซื้อแจ้งความประสงค์สั่งซื้อหนังสือมาตรฐาน โดยกรอกเอกสาร
      "แบบฟอร์มการสั้งซื้อหนังสือมาตรฐานต่างประเทศ"
โอนเงินเข้าบัญชี สมอ. และส่ง
      หลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : intrelat@tisi.go.th

4. เมื่อได้รับมาตรฐานที่สั่งซื้อ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ หรือ E-mail


5. การรับใบเสร็จรับเงิน/มาตรฐาน มี 3 ช่องทาง
      • มาติดต่อรับที่ สมอ.
      • จัดส่งทางไปรษณีย์
      • กรณีสั่งซื้อมาตรฐานเป็น PDF จัดส่งไฟล์มาตรฐานทาง E-mail


  เว็บไซต์สถาบันมาตรฐานต่างประเทศต่างๆ และการสั่งซื้อแบบออนไลน์


           


  

กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ 0 2430 6831 ต่อ 2101

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565