• ติดตามผลการพิจารณาผ่านระบบ

  1.กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้ามาจำหน่าย

   1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องกล และยานยนต์

         กองตรวจการมาตรฐาน 1 เบอร์โทรศัพท์ 0 2430 6822

   1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ บริภัณฑ์ส่องสว่าง

         กองตรวจการมาตรฐาน 2 เบอร์โทรศัพท์ 0 2430 6823

   1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเล่น โภคภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์

         กองตรวจการมาตรฐาน 3 เบอร์โทรศัพท์ 0 2430 6824

  2.กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้ามาใช้เอง

   2.1 กองควบคุมมาตรฐาน เบอร์โทรศัพท์ 0 2430 6821


 • ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาต
  • กองควบคุมมาตรฐาน เบอร์โทรศัพท์ 0 2430 6821

 • HS – CODE
  • ชนากานต์ แพทย์พงศ์ 0 2430 6822

  • เพชรชนก หมอกเมฆ 0 2430 6823

  • ดวงหทัย แก้วใส 0 2430 6824

 • ปัญหาในการใช้งานระบบ
  • ศูนย์บริการ TISI NSW 0 2430 6834 ต่อ 2450, 2451

  • E-Mail : nsw@tisi.mail.go.th
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565