วิเคราะห์ข้อมูลกับ สมอ.

  เผยสถิติ "ผู้ได้รับใบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)" โดยสรุปเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2566

  10 รายชื่อหนังสือมาตรฐานขายดี (Best Seller)

  รายงานสถิติการขายหนังสือ มอก./มตช. ผ่านระบบซื้อหนังสือออนไลน์ รายปี (ประจำปี 2564-2566)

  รายงานสถิติการขายหนังสือ มอก./มตช. ผ่านระบบซื้อหนังสือออนไลน์ รายเดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

  รายงานวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อหนังสือ มอก./มตช. ผ่านระบบออนไลน์ของผู้ใช้บริการ

  10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์มากที่สุด

  10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์มากที่สุด

  10 มอก. ที่มีจำนวนผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมากที่สุด

  10 มอก. ที่มีจำนวนใบอนุญาตมากที่สุด (ใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์/ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน)

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565