PR.TISI

ร้าน มอก.

 

"ร้าน มอก." คือ โครงการที่ส่งเสริมให้ร้านจำหน่าย ทั้งร้านค้าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ และห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆ รวมทั้งร้านค้าออนไลน์ มีองค์ความรู้ด้านการมาตรฐาน สามารถนำมาใช้ในการ เลือกซื้อสินค้าเข้ามาจำหน่ายในร้านของตนเองได้

"ร้าน มอก." จึงเป็นร้านค้าที่ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค เลือกสินค้าที่มีเครื่องหมาย มอก. มาจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า โดยสำนักงานจะมอบป้ายสัญลักษณ์ "ร้าน มอก." เพื่อเป็นการส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณให้กับร้านจำหน่าย


กลุ่มพัฒนาผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน
          กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
          ๓๗/๔๒ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
          โทรศัพท์ ๐๒ ๔๓๐๖๘๓๓ ต่อ ๒๓๓๐
          E-mail : seminar.tisi@gmail.com

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565