ขั้นตอนการใช้ระบบซื้อหนังสือ มอก. ออนไลน์

   1. ท่านสามารถอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่           คู่มือการใช้งาน

   2. ท่านสามารถดูวีดีโอการใช้งานที่              วีดีโอการใช้งาน 1วีดีโอการใช้งาน 2

   3. สั่งซื้อหนังสือ มอก. ออนไลน์

   4. ราคาจำหน่ายหนังสือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2564

   5. ราคาจำหน่ายหนังสือมาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง

   6. รายงานสถิติการขายหนังสือ มอก./มตช. ผ่านระบบซื้อหนังสือออนไลน์

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565