ข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ / TWA
 เอกสารเผยแพร่
  ข้อตกลงร่วม 4001-2564 แนวทางการจัดทำวัตถุและวัสดุก่อสร้างสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 
  ข้อตกลงร่วม 4002-2565 ข้อตกลงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขวดเครื่องดื่มจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต (Polyethylene Terephthalate,PET) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ข้อตกลงร่วม 4003-2565 แนวทางสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสนามบิน 
  ข้อตกลงร่วม 4005-2566 แนวทางการตรวจประเมินทางวิชาการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สาขาความดัน 
  ข้อตกลงร่วม 4004-2566 แนวทางการกำหนดคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สามารถนำกลับมารีไซเคิล สำหรับขวดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลตสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม ขวดพลาสติกพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและภาชนะพลาสติกพอลิพรอพิลีนชนิดคงรูปสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565