>>>ดูข่าวทั้งหมด

สมอ. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน EV Conversion ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV)

วันที่เผยแพร่ : 2023-01-26 10:59:43

อ่านต่อ..


กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นวัสดุในการทำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์

วันที่เผยแพร่ : 2023-01-11 12:03:31

อ่านต่อ..


สมอ. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต 6 มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

วันที่เผยแพร่ : 2023-01-06 11:04:14

อ่านต่อ..


Q&A จากงานสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต มอก.655 เล่ม 1-3 และ มอก.2493 เล่ม 1-2

วันที่เผยแพร่ : 2023-01-05 09:59:14

อ่านต่อ..


ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่เผยแพร่ : 2022-12-26 15:10:03

อ่านต่อ..

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว
2023-01-26 10:59:43 สมอ. จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน EV Conversion ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV)
2023-01-11 12:03:31 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นวัสดุในการทำ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตและปูนซีเมนต์
2023-01-06 11:04:14 สมอ. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต 6 มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
2023-01-05 09:59:14 Q&A จากงานสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาต มอก.655 เล่ม 1-3 และ มอก.2493 เล่ม 1-2
2022-12-26 15:10:03 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ
2023-01-10 08:39:52 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2023-01-05 14:01:23 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2022-11-22 11:14:42 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2022-11-14 12:00:42 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
2022-10-20 13:55:46 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ ชื่อมาตรฐาน
2022-12-27 09:00:15 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนแคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ธ.ค. 65
2022-12-15 12:11:36 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับอุ่นไมโครเวฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 15 ธ.ค. 65
2022-12-15 11:58:11 ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 15 ธ.ค. 65
วันที่เปิดรับ วันที่ปิดรับ ชื่อโครงการ
27 January 2023 03 February 2023 - ร่าง - ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
27 January 2023 03 February 2023 - ร่าง - ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนการเข้าโค้ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด
27 January 2023 02 February 2023 - ร่าง - ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 January 2023 01 February 2023 - ร่าง - ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสำหรับเตรียมสภาพรถ (Work Shop) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ
25 January 2023 01 February 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานตรวจการมาตรฐาน กองตรวจการมาตรฐาน 1 จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 8 งวด (ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

"สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค"

 
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565