รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  1. มอก. 55-2562 เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  2. มอก. 138-2562 ลวดผูกเหล็ก
  3. มอก. 207-2562 คลอรีนเหลว
  4. มอก. 593-2562 ประตูเหล็กม้วนสำหรับงานอาคาร
  5. มอก. 2752 เล่ม 2-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบความหนาแน่นของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
  6. มอก. 2752 เล่ม 11-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 11 วิธีทดสอบการขยายตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยวิธีออโตเคลฟ
  7. มอก. 2752 เล่ม 12-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
  8. มอก. 2752 เล่ม 13-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 13 วิธีทดสอบปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
  9. มอก. 2752 เล่ม 14-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 14 วิธีทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต
  10. มอก. 2752 เล่ม 15-2562 วิธีทดสอบปูนซีเมนต์ เล่ม 15 วิธีทดสอบการก่อตัวก่อนกำหนดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (โดยวิธีเพสต์)
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน (19 ส.ค. 63 - 18 ก.ย. 63)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน (19 ส.ค. 63 - 18 ก.ย. 63)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกครอสลิงกด์พอลิเอทิลีนสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 25 kV และ 35 kV
(22 ก.พ. 64 - 18 มี.ค. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(8) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องโกนหนวด เครื่องตัดผม และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คล้ายกัน (23 ก.พ. 64 - 24 มี.ค. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอดูลแอลอีดีสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (14 พ.ค. 64 - 14 มิ.ย. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน เล่ม 2(23) ข้อกำหนดเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผม ขน หรือผิว (18 พ.ค. 64 - 22 มิ.ย. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมรรถนะดวงโคมไฟฟ้า เล่ม 2(1) ดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ (24 ก.ย. 64 - 24 ต.ค. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายมากกว่า 50 โวลต์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านามรรถนะ (21 ก.ย. 64 - 21 ต.ค. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายมากกว่า 50 โวลต์ - ณลักษณะที่ต้องการด้านามรรถนะ (23 ก.ย. 64 - 23 ต.ค. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องด้านประสิทธิภาพพลังงาน (15 พ.ย. 64 - 15 ธ.ค. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีกึ่งรวมสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายกระแสสลับไม่เกิน 50 V R.M.S. หรือกระแสตรงไม่เกิน 120 V ไม่มีริปเปิล - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (15 พ.ย. 64 - 15 ธ.ค. 64)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบให้แสงสว่างแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษสำหรับแหล่งกำเหนิดแสงชนิดแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษ (13 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65)
  แบบเสนอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565