การขอเลขประกาศ สมอ. มาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย ชื่อมาตรฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม
1   มอก.เอส 1-2561  ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  BED SHEETS AND PILLOW CASES FOR HOTEL AND PUBLIC USE สิ่งทอ
2   มอก.เอส 2-2561  ผ้าคลุมเตียงสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  BEDSPREADS FOR HOTEL AND PUBLIC USE สิ่งทอ
3   มอก.เอส 3-2561  ผ้าห่มสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  BLANKETS FOR HOTEL AND PUBLIC USE สิ่งทอ
4   มอก.เอส 4-2561  ผ้าขนหนูสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  TERRY TOWELS AND PILLOW CASES FOR HOTEL AND PUBLIC USE สิ่งทอ
5   มอก.เอส 5-2561  ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับโรงแรมและที่พักสาธารณะ  TABLECLOTHS AND NAPERIES FOR HOTEL AND PUBLIC USE สิ่งทอ
6   มอก.เอส 6-2561  เสื้อกีฬา  SPORTWEARS สิ่งทอ
7   มอก.เอส 7-2561  เสื้อทีเชิ้ตที่ระลึก  T-SHIRTS FOR SOUVENIR สิ่งทอ
8   มอก.เอส 8-2561  เสื้อฮาวายลายดอก  HAWII WEAR WITH FLOWER PATTERN สิ่งทอ
9   มอก.เอส 9-2561  ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน  SILVER PRODUCTS ของใช้
10   มอก.เอส 10-2561  ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  ARTIFICIAL FLOWERS : NATURAL MATERIAL ของใช้
11   มอก.เอส 11-2561  ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป  ARTIFICIAL FLOWERS : SYNTHETIC MATERIAL ของใช้
12   มอก.เอส 12-2561  แชมพูผสมสมุนไพร  HERBAL SHAMPOO เครื่องสำอาง
13   มอก.เอส 13-2562  สบู่ก้อนผสมสมุนไพร  HERBAL TOILET SOAP เครื่องสำอาง
14   มอก.เอส 14-2562  สบู่เหลวผสมสมุนไพร  HERBAL LIQUID SOAP เครื่องสำอาง
15   มอก.เอส 15-2562  ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสมุนไพร  HERBAL BODY CREAM/LOTION เครื่องสำอาง
16   มอก.เอส 16-2562  ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าผสมสมุนไพร  FACIAL HERBAL CLEANSING PRODUCTS เครื่องสำอาง
17   มอก.เอส 17-2562  ผลิตภัณฑ์บำรุงฝีปากผสมสมุนไพร  HERBAL LIP TREATMENT เครื่องสำอาง
18   มอก.เอส 18-2562  แป้งน้ำผสมสมุนไพร  HERBAL LIQUID POWDER เครื่องสำอาง
19   มอก.เอส 19-2562  แป้งฝุ่นผสมสมุนไพร  HERBAL POWDER เครื่องสำอาง
20   มอก.เอส 20-2561  ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเหลว  LIQUID LAUNDRY DETERGENT PRODUCT เครื่องสำอาง
21   มอก.เอส 21-2561  การบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่  BUILDING CLEANING SERVICES การบริการ
22   มอก.เอส 22-2561  การบริการกำจัดปลวก หนู และแมลง  PEST CONTROL SERVICE การบริการ
23   มอก.เอส 23-2561  การบริการทำความสะอาดรถยนต์  VEHICAL CLEANING SERVICES การบริการ
24   มอก.เอส 24-2561  การบริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ  AIR CONDITIONING MAINTENANTE AND CLEANING SERVICES การบริการ
25   มอก.เอส 25-2561  การบริการนวดและสปา  MASSAGE AND SPA SERVICES การบริการ
26   มอก.เอส 26-2561  การบริการซักอบรีด  LAUNDRY SERVICES การบริการ
27   มอก.เอส 27-2561  การบริการการติดตั้งจานดาวเทียม  SATTLELITE DISH SERVICES การบริการ
28   มอก.เอส 28-2561  การบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด  CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SERVICES การบริการ
29   มอก.เอส 29-2561  ไม้กวาดดอกหญ้า  BROOM ของใช้
30   มอก.เอส 30-2561  ไม้กวาดทางมะพร้าว  COCONUT STALK BROOM ของใช้
31   มอก.เอส 31-2561  ที่นอนใยมะพร้าว  COCONUT FIBRE MATTRESS ของใช้
32   มอก.เอส 32-2561  ที่นอนยางพารา  PARA-RUBBER MATTRESS ของใช้
33   มอก.เอส 33-2562  ลูกประคบสมุนไพร  HERBAL HOT COMPRESS ของใช้
34   มอก.เอส 34-2562  น้ำปรุง  THAI PERFUME, NAM PRUNG ของใช้
35   มอก.เอส 35-2562  น้ำอบ  SCENTS, NAM OP ของใช้
36   มอก.เอส 36-2562  น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา  BODY MASSAGE OIL FOR SPA ของใช้
37   มอก.เอส 37-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก  GLASS CLEANSING PRODUCT ของใช้
38   มอก.เอส 38-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นชนิดเหลว  FLOOR CLEANING PRODUCT, LIQUID TYPE ของใช้
39   มอก.เอส 39-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัว  CLEANING PRODUCT FOR KITCHENWARE ของใช้
40   มอก.เอส 40-2561  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระเบื้องและเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก  CLEANSING PRODUCT FOR CERAMIC TILE AND SANITARY WARE ของใช้
41   มอก.เอส 41-2562  ยาสีฟันผสมสมุนไพร  HERBAL TOOTHPASTE เครื่องสำอาง
42   มอก.เอส 42-2562  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถ  CAR CLEANSING PRODUCTS ของใช้
43   มอก.เอส 43-2562  ที่นอนโฟมพอลิสไตรีน  POLYSTYRENE FOAM MATTRESSES ของใช้
44   มอก.เอส 44-2562  ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์  LATEX FOAM RUBBER MATTRESSES ของใช้
45   มอก.เอส 45-2562  หมอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์  LATEX FOAM RUBBER PILLOWS ของใช้
46   มอก.เอส 46-2562  เครื่องเบญจรงค์  BENCHARONG WARES ของใช้
47   มอก.เอส 47-2562  เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน์  CELADON POTTERY ของใช้
48   มอก.เอส 48-2562  เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์  EARTHENWARE POTTERY ของใช้
49   มอก.เอส 49-2562  เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์  STONEWARE POTTERY ของใช้
50   มอก.เอส 50-2562  ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก  WOOD SCULPTURES ของใช้
51   มอก.เอส 51-2562  ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา  WATER HYACINTH PRODUCTS ของใช้
52   มอก.เอส 52-2562  ผลิตภัณฑ์จากกระจูด  KRACHUT PRODUCTS ของใช้
53   มอก.เอส 53-2562  ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  PLASTIC PRODUCTS ของใช้
54   มอก.เอส 54-2562  บอนไซประดิษฐ์  ARTIFICIAL BONSAI PRODUCTS ของใช้
55   มอก.เอส 55-2562  ต้นไม้ประดิษฐ์  ARTIFICIAL TREE PRODUCTS ของใช้
56   มอก.เอส 56-2562  กระเป๋าหนังแท้  LEATHER BAGS ของใช้
57   มอก.เอส 57-2562  เข็มขัดหนังแท้  LEATHER BELTS ของใช้
58   มอก.เอส 58-2562  รองเท้าหนังแท้  LEATHER SHOES ของใช้
59   มอก.เอส 59-2562  เครื่องเรือนหนังเแท้  LEATHER FURNITURE ของใช้
60   มอก.เอส 60-2562  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้  HANDICRAFTS OF LEATHER ของใช้
61   มอก.เอส 61-2562  กระเป๋าหนังเทียม  ARITIFICIAL LEATHER BAGS ของใช้
62   มอก.เอส 62-2562  เข็มขัดหนังเทียม  ARITIFICIAL LEATHER BELTS ของใช้
63   มอก.เอส 63-2562  รองเท้าหนังเทียม  ARITIFICIAL LEATHER SHOES ของใช้
64   มอก.เอส 64-2562  เครื่องเรือนหนังเทียม  ARTIFICIAL LEATHER FURNITURE ของใช้
65   มอก.เอส 65-2562  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม  HANDICRAFTS OF ARTIFICIAL LEATHER ของใช้
66   มอก.เอส 66-2562  กระเป๋าหนังผสม  MIXED LEATHER BAGS ของใช้
67   มอก.เอส 67-2562  เข็มขัดหนังผสม  MIXED LEATHER BELTS ของใช้
68   มอก.เอส 68-2562  รองเท้าหนังผสม  MIXED LEATHER SHOES ของใช้
69   มอก.เอส 69-2562  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังผสม  HANDICRAFTS OF MIXED LEATHER ของใช้
70   มอก.เอส 70-2562  ผ้ามัดย้อม  MAT YOM FABRICS สิ่งทอ
71   มอก.เอส 71-2562  ถุงเท้านักเรียน  SCHOOL SOCKS สิ่งทอ
72   มอก.เอส 72-2562  ถุงเท้าใช้งานทั่วไป  GENERAL PURPOSE SOCKS สิ่งทอ
73   มอก.เอส 73-2562  ถุงเท้าใช้งานหนัก  HEAVY PURPOSE SOCKS สิ่งทอ
74   มอก.เอส 74-2562  รองเท้าผ้าใบ  CANVAS SHOES สิ่งทอ
75   มอก.เอส 75-2562  การบริการซ่อมบำรุงรถยนต์  CAR MAINTENANCE SERVICES การบริการ
76   มอก.เอส 76-2562  การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ENGINE OIL CHANGE SERVICES การบริการ
77   มอก.เอส 77-2562  การบริการสถานที่ออกกำลังกาย  FITNESS CENTER SERVICES การบริการ
78   มอก.เอส 78-2562  การบริการตัดแต่งทรงผม  HAIRDRESSING SERVICES การบริการ
79   มอก.เอส 79-2562  การบริการร้านกาแฟ  COFFEE SHOP SERVICES การบริการ
80   มอก.เอส 80-2562  การบริการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า  TAILORING SERVICES การบริการ
81   มอก.เอส 81-2563  กระดาษเส้นใยพืช  PLANT FIBER PAPER ของใช้
82   มอก.เอส 82-2563  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ  PAPER CRAFTS ของใช้
83   มอก.เอส 83-2563  สเปรย์ดับเพลิง  EXTINGUISHER SPRAY ของใช้
84   มอก.เอส 84-2563  บุหงารำไป  BUNGA RAMPAI ของใช้
85   มอก.เอส 85-2563  กระเป๋าผ้า  CLOTH BAGS ของใช้
86   มอก.เอส 86-2563  ที่นอนปิกนิก  PORTABLE MATTRESS ของใช้
87   มอก.เอส 87-2563  ผ้าม่าน  CURTAINS ของใช้
88   มอก.เอส 88-2563  ผ้าห่มนวม  DUVETS ของใช้
89   มอก.เอส 89-2563  เบาะนั่ง  SEAT CUSHIONS ของใช้
90   มอก.เอส 90-2563  หมอนอิง  CUSHIONS ของใช้
91   มอก.เอส 91-2563  ชาจีน  CHINESE TEA ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
92   มอก.เอส 92-2563  ผักผลไม้ทอด  CRISPY FRIED FRUITS AND VEGETABLEs ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
93   มอก.เอส 93-2563  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ  ROASTED CASHEWNUTS ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
94   มอก.เอส 94-2563  ข้าวโพดคั่ว  POP CORN ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
95   มอก.เอส 95-2563  กล้วยอบ  DRIED BANANA ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
96   มอก.เอส 96-2563  ขนมปังกรอบ  BISCUITS AND CRACKERS ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
97   มอก.เอส 97-2563  ที่นอนโฟมโพลียูรีเทน  POLYURETHANE FOAM MATTRESSES ของใช้
98   มอก.เอส 98-2563  ผลิตภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้หินขัด  TERRAZZO TABLES AND CHAIRS PRODUCTS ของใช้
99   มอก.เอส 99-2563  ผลิตภัณฑ์หินอ่อน  MARBLE PRODUCTS ของใช้
100   มอก.เอส 100-2563  ผลิตภัณฑ์หินแกะสลัก  CARVED STONES PRODUCTS ของใช้
101   มอก.เอส 101-2563  ผลิตภัณฑ์เรซิน  POLYURETHANE FOAM MATTRESSES ของใช้
102   มอก.เอส 102-2563  งานบริการติดตั้งประตูเหล็กม้วน  ROLLING SHUTTER INSTALLATION SERVICES การบริการ
103   มอก.เอส 103-2563  งานบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  AIRCONDITIONING INSTALLATION SERVICES การบริการ
104   มอก.เอส 104-2563  ประตูไม้  WOODEN DOORS ของใช้
105   มอก.เอส 105-2563  หน้าต่างไม้  WOODEN WINDOWS ของใช้
106   มอก.เอส 106-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ชั้นวางของ  DOMESTIC WOOD FURNITURE : SHELVES ของใช้
107   มอก.เอส 107-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะ  DOMESTIC WOOD FURNITURE : TABLES ของใช้
108   มอก.เอส 108-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้  DOMESTIC WOOD FURNITURE : CHAIRS ของใช้
109   มอก.เอส 109-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : ตู้  DOMESTIC WOOD FURNITURE : CABINETS ของใช้
110   มอก.เอส 110-2563  เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เตียงนอน  DOMESTIC WOOD FURNITURE : BEDS ของใช้
111   มอก.เอส 111-2563  การบริการดูแลเด็กเล็ก  CARE FOR THE CHILDREN SERVICES การบริการ
112   มอก.เอส 112-2563  การบริการดูแลผู้สูงอายุ  CARE FOR THE ELDERLY PERSON SERVICES การบริการ
113   มอก.เอส 113-2563  การบริการดูแลผู้ป่วย  PATIENT CARE SERVICES การบริการ
114   มอก.เอส 114-2563  การบริการดูแลสัตว์เลี้ยง  PET CARE SERVICES การบริการ
115   มอก.เอส 115-2563  การบริการ Co-working space  CO-WORKING SPACE SERVICES การบริการ
116   มอก.เอส 116-2563  การบริการเช่าที่พักอาศัย  ACCOMMODATION RENTAL SERVICES การบริการ
117   มอก.เอส 117-2563  การบริการติดตั้งผ้าม่าน  CURTAIN INSTALLATION SERVICES การบริการ
118   มอก.เอส 118-2564  งานบริการให้เช่าชุด  COSTUME RENTAL SERVICES การบริการ
119   มอก.เอส 119-2563  การบริการทำสีและเคลือบเงารถยนต์  CAR PAINT AND VARNISH SERVICES การบริการ
120   มอก.เอส 120-2563  การบริการติดฟิล์มรถยนต์  CAR PROTECTIVE FILM SERVICES การบริการ
121   มอก.เอส 121-2563  การบริการรักษาความปลอดภัย  SECURITY SERVICES การบริการ
122   มอก.เอส 122-2563  การบริการเวดดิ้งสตูดิโอ  WEDDING STUDIO SERVICE การบริการ
123   มอก.เอส 123-2563  การบริการจัดดอกไม้  FLORAL ARRANGEMENTS SERVICE การบริการ
124   มอก.เอส 124-2563  การบริการให้เช่าเต็นท์  TENT RENTALS SERVICE การบริการ
125   มอก.เอส 125-2563  การบริการให้เช่ารถจักรยาน  BICYCLE RENTALS SERVICE การบริการ
126   มอก.เอส 126-2563  การบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่  OFF-PREMISE CATERING SERVICES การบริการ
127   มอก.เอส 127-2563  การบริการตัดแว่นตา  EYEGLASSES CUTTING SERVICES การบริการ
128   มอก.เอส 128-2563  การบริการขนส่งสินค้า  GOODS DELIVERY SERVICES การบริการ
129   มอก.เอส 129-2564  ผลิตภัณฑ์ผ้าใบ  CANVAS PRODUCTS ของใช้
130   มอก.เอส 130-2564  หมอนข้าง  BOLSTERS ของใช้
131   มอก.เอส 135-2564  การบริการออกแบบตกแต่งภายใน  INTERIOR DESIGN SERVICES การบริการ
132   มอก.เอส 136-2564  การบริการตรวจรับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  BUILDING AND EDFICE INSPECTION SERVICES การบริการ
133   มอก.เอส 137-2564  เครื่องประดับทองคำ  GOLD JEWELRY ของใช้
134   มอก.เอส 138-2564  ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม  HAIR CONDITIONING PRODUCTS เครื่องสำอาง
135   มอก.เอส 139-2564  ผลิตภัณฑ์บำรุงผม  HAIR CARE PRODUCTS เครื่องสำอาง
136   มอก.เอส 140-2564  ผลิตภัณฑ์หมักผม  HAIR TREATMENT PRODUCTS เครื่องสำอาง
137   มอก.เอส 141-2564  ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า  FOOT CARE PRODUCTS เครื่องสำอาง
138   มอก.เอส 142-2564  การบริการทำอาหารกล่อง  MEAL BOX SERVICES การบริการ
139   มอก.เอส 143-2564  การบริการออร์กาไนเซอร์  ORGANIZER SERVICES การบริการ
140   มอก.เอส 144-2564  การบริการแต่งหน้า  MAKE UP SERVICES การบริการ
141   มอก.เอส 145-2564  ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า  HANDICRAFTS OF REMNANT OF CLOTH สิ่งทอ
142   มอก.เอส 146-2564  ผลิตภัณฑ์ดินเผา  POTTERYS ของใช้
143   มอก.เอส 147-2564  ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์  HANDICRAFT OF CERAMIC PRODUCTS ของใช้
144   มอก.เอส 152-2564  งานบริการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด  CURVED STEEL AND SCREEN INSTALLATION SERVICES การบริการ
145   มอก.เอส 153-2564  ผลิตภัณฑ์จากกก  SEDGE PRODUCTS ของใช้
146   มอก.เอส 154-2564  ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า  TON KHUM OR TON KHA PRODUCTS ของใช้
147   มอก.เอส 156-2564  ผลิตภัณฑ์จากเชือก  ROPE PRODUCTS ของใช้
148   มอก.เอส 157-2564  ผลิตภัณฑ์ประดับมุก  PEARL INLAID PRODUCTS ของใช้
149   มอก.เอส 158-2564  เครื่องประดับหินสี  COLOUR STONE ACCESSORIES ของใช้
150   มอก.เอส 159-2564  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  COCONUT SHELL PRODUCTS ของใช้
151   มอก.เอส 160-2564  การบริการจัดสวน  GARDENING SERVICES การบริการ
152   มอก.เอส 161-2564  การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  COMPUTER MAINTENANCE SERVICES การบริการ
153   มอก.เอส 162-2564  งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ELECTRIC APPLIANCES REPAIR SERVICE การบริการ
154   มอก.เอส 163-2564  การบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์  CAR BATTERY REPLACEMENT SERVICES การบริการ
155   มอก.เอส 164-2564  งานบริการเช่าคลังสินค้า  WAREHOUSE RENTAL SERVICE การบริการ
156   มอก.เอส 165-2564  งานบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  COPY MACHINE RENTAL SERVICES การบริการ
157   มอก.เอส 166-2564  การบริการเช่ารถยนต์  CAR RENTAL SERVICES การบริการ
158   มอก.เอส 167-2564  การบริการเช่าที่จอดรถ  CAR PARK RENTAL SERVICES การบริการ
159   มอก.เอส 168-2564  งานบริการเช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม  ARTIFICIAL TURF FOOTBALL PITCH RENTAL SERVICES การบริการ
160   มอก.เอส 169-2564  งานบริการห้องซ้อมดนตรี  MUSIC REHEARSAL ROOM SERVICES การบริการ
161   มอก.เอส 170-2564  การบริการสอนขับรถยนต์  CAR DRIVING SERVICES การบริการ
162   มอก.เอส 171-2564  งานบริการทำเล็บ  NAILS MANICURE SERVICES การบริการ
163   มอก.เอส 172-2564  งานบริการร้านถ่ายเอกสาร  PHOTOCOPIER SHOP SERVICE การบริการ
164   มอก.เอส 173-2564  งานบริการทำป้ายโฆษณา  BILLBOARD MAKING SERVICE การบริการ
165   มอก.เอส 174-2564  งานบริการสกรีนเสื้อ  CLOHING SCREEN SERVICES การบริการ
166   มอก.เอส 175-2564  งานบริการถ่ายรูป-ล้างอัดรูป  PHOTO SHOP SERVICE การบริการ
167   มอก.เอส 176-2564  การบริการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์  PHOTOVOLTAIC MODULE INSTALLATION SERVICES การบริการ
168   มอก.เอส 177-2564  การบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ  DISINFECTANT SPRAY SERVICES การบริการ
169   มอก.เอส 178-2564  งานบริการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  FUEL STATION SERVICES การบริการ
170   มอก.เอส 179-2564  งานบริการสถานีบริการแก๊สรถยนต์  GAS FILLING STATION SERVICES การบริการ
171   มอก.เอส 180-2564  สำลีใช้งานทั่วไป  ABSORBENT COTTON FOR GENERAL PURPOSES ของใช้
172   มอก.เอส 181-2564  การบริการจัดส่งอาหาร  FOOD DELIVERY SERVICES การบริการ
173   มอก.เอส 182-2564  การบริการตรวจสภาพรถยนต์  CAR INSPECTION SERVICES การบริการ
174   มอก.เอส 183-2564  การบริการร้านอาหารเคลื่อนที่  MOBILE FOOD SERVICES การบริการ
175   มอก.เอส 184-2564  การบริการร้านเครื่องดื่มเคลื่อนที่  MOBILE BEVERAGE SERVICES การบริการ
176   มอก.เอส 185-2564  การบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  HOMESTAY SERVICES การบริการ
177   มอก.เอส 186-2564  การบริการซ่อมแซมบ้าน  HOME REPAIR SERVICES การบริการ
178   มอก.เอส 187-2564  การบริการเช่าเครื่องล้างจาน  DISHWASHER RENTAL SERVICES การบริการ
179   มอก.เอส 188-2564  การบริการสนามกีฬาชนโค เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  BULLFIGHTING STADIUM SERVICES FOR CULTURAL TOURISM การบริการ
180   มอก.เอส 189-2564  การบริการสนามกีฬาชนไก่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  COCKFIGHTING STADIUM SERVICES FOR CULTURAL TOURISM การบริการ
181   มอก.เอส 199-2564  การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว  CREATIVE INDUSTRY VILLAGE SERVICES FOR TOURISM การบริการ