การขอเลขประกาศ สมอ. มาตรฐาน มอก.เอส
ลำดับที่ ประกาศมอก.เอส ฉบับที่ เลขที่ มอก.เอส ชื่อมาตรฐานภาษาไทย
1   1 (2561)   มอก.เอส 1-2561    ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนสำหรับโรมแรมและที่พักสาธารณะ
2   2 (2561)   มอก.เอส 2-2561    ผ้าคลุมเตียงสำหรับโรมแรมและที่พักสาธารณะ
3   3 (2561)   มอก.เอส 3-2561    ผ้าห่มสำหรับโรมแรมและที่พักสาธารณะ
4   4 (2561)   มอก.เอส 4-2561    ผ้าขนหนูสำหรับโรมแรมและที่พักสาธารณะ
5   5 (2561)   มอก.เอส 5-2561    ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับโรมแรมและที่พักสาธารณะ
6   6 (2561)   มอก.เอส 6-2561    เสื้อกีฬา
7   7 (2561)   มอก.เอส 7-2561    เสื้อทีเชิ้ตที่ระลึก
8   8 (2561)   มอก.เอส 8-2561    เสื้อฮาวายลายดอก
9   9 (2561)   มอก.เอส 9-2561    ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
10   10 (2561)   มอก.เอส 10-2561    ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
11   11 (2561)   มอก.เอส 11-2561    ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุแปรรูป
12   12 (2561)   มอก.เอส 12-2561    แชมพูผสมสมุนไพร
13   13 (2561)   มอก.เอส 13-2561    สบู่ก้อนผสมสมุนไพร
14   14 (2561)   มอก.เอส 14-2561    สบู่เหลวผสมสมุนไพร
15   15 (2561)   มอก.เอส 15-2561    ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสมุนไพร
16   16 (2561)   มอก.เอส 16-2561    ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าผสมสมุนไพร
17   17 (2561)   มอก.เอส 17-2561    ผลิตภัณฑ์บำรุงฝีปากผสมสมุนไพร
18   18 (2561)   มอก.เอส 18-2561    แป้งน้ำผสมสมุนไพร
19   19 (2561)   มอก.เอส 19-2561    แป้งฝุ่นผสมสมุนไพร
20   20 (2561)   มอก.เอส 20-2561    ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเหลว